Радыяцыйная бяспека (10-11 класс)

Увеличить: нажмите на миниатюру

Автор: Люцко А. М.

Радыяцыйная бяспека: Вучэб. дапам. для   10— 11-х кл. сярэд. шк. / Пер. з рус. М. Г. Вінаградавай.— Мн.: Нар. асвета, 1994.— 94 с.

ПРАДMOBA

Навакольны свет, з якім мы пазнаёмшся, вывучаючы фізіку, ахопвае пганцю дыяпазон аб’ектаў ад вялікай колькасці галактык да элементарных часціц. Нам ужо вядома, што элементарныя часціцы далека не такія элементарныя, яны маюць складаную структуру. Вялікую цікавасць уяўляюць фундаментальныя даследаванні, якія вядуцца вучонымі ў гэтай галіне мірасвету. Яны дазволяць пашырыць рами пазнанага ўчастка бясконцасці.

Хаця фронт навуковых даследаванняў пайшоў уперад, у яго тыле для практычнага выкарыстання ў паўсядзённай чалавечай дзейнасці пакінута ўзаранае поле — ужо вывучаныя ўласцівасці атамаў i атамных ядзер. Сучасны адукаваны чалавек не можа не мець хаця б агульнага ўяўлення аб пганцкай энергіі, якая вызваляецца ў ланцуговай рэакцыі дзялення, аб прымяненш ізатопаў i мечаных імі злучэнняў ў самых разнастайных галінах навукі, тэхнікі, медыцыны, геафізію i біялогіі, ролі радыеактыўнасці ў эвалюцьи планетнага рэчыва i жыцці на Зямлі.

Аварыя на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі значна змяншыла радыеэкалагічнае становішча ў Еуропе, асабліва ў Белаpyci. Цяпер, калі радыяцыя ўвайшла ў наш дом, павярхоўнага знаёмства з карыснымі прымяненнямі ядзерных выпраменьванняў недастаткова. Трэба не толью глыбей ведаць ix уласцівасці, але i біялапчную небяспеку, спосабы выяўлення, дазіметрычныя адзінкі, правілы аховы i радыяцыйнай гігіены.

Аб yciм гэтым i пойдзе гаворка ў нашым дапаможніку, які завяршае курс радыяцыйнай бяспекі.

Скачать в формате pdf (6,16 Мб)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *